Кодове за грешки VAG част 3

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ VAG ГРУПАТА - ЧАСТ 3

Р0500 Неизправност във веригата на датчика за скоростта
Р0501 Неправилно показание/не е регулиран датчика за скоростта
Р0502 Ниско показание от датчика за скоростта
Р0503 Високо или нестабилно показание от датчика за скоростта
Р0505 Неправилно регулиран празен ход
Р0506 Оборотите на празен ход са под нормалните
Р0507 Оборотите на празен ход са над нормалните
Р0508 Ниско показание от системата за управление на празния ход
Р0509 Високо показание от системата за управление на празния ход
Р0510 Неизправност на крайния изключвател на дроселната клапа
Р0512 Неизправност във веригата за управление на стартера
Р0513 Невалиден ключ за имобилайзера
Р0515 Неизправност във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0516 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0517 Високо показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0520 Неизправност във веригата на датчика за налягането на маслото
Р0521 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягането на маслото
Р0522 Ниско показание от датчика за налягането на маслото
Р0523 Високо показание от датчика за налягането на маслото
Р0524 Налягането на маслото е много ниско
Р0530 Неизправност във веригата на датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0531 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0532 Ниско показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0533 Високо показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0534 Утечка от охлаждащата течност на климатика
Р0540 Неизправност във веригата за подгряване на въздуха
Р0541 Ниско показание от веригата за подгряване на въздуха
Р0542 Високо показание от веригата за подгряване на въздуха
Р0544 Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0545 Ниско показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0546 Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0547 Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпуска-ните газове (банка 2)
Р0549 Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 2)
Р0550 Неизправност от веригата на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател Р0551 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0552 Ниско показание от датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0553 Високо показание от датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0554 Нестабилна работа на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0560 Неправилно регулирано напрежение на системата
Р0561 Напрежението на системата е нестабилно
Р0562 Ниско напрежение на системата
Р0563 Високо напрежение на системата
Р0565 Неизправност на сигнала за включване на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0566 Неизправност на сигнала за изключване на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0567 Неизправност на сигнала "Продължаване на движението” на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0568 Неизправност на сигнала "Установяване на скоростта” на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0569 Неизправност на сигнала "Спиране” на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0570 Неизправност на сигнала "Ускорение” на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0571 Неизправност във веригата на превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0572 Ниско показание от превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0573 Високо показание от превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0574 Неизправност на системата за автоматично поддържане на скоростта – скоростта е твърде висока
Р0575 Неизправност на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0576 Ниско показание от системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0577 Високо показание от системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0600 Неизправност във връзката с бордовия компютър
Р0601 Неизправност в постоянната памет на блока за управление
Р0602 Програмна грешка на блока за управление
Р0603 Грешка в постоянната памет на блока за управление
Р0604 Грешка в оперативната памет на блока за управление
Р0605 Грешка при теста на постоянната памет на блока за управление
Р0606 Неизправност на процесора на блока за управление
Р0608 Неизправност на датчика за скоростта "A” на блока за управление
Р0609 Неизправност на датчика за скоростта "В” на блока за управление
Р0615 Неизправност във веригата на релето на стартера
Р0616 Ниско показание във веригата на релето на стартера
Р0617 Високо показание във веригата на релето на стартера
Р0620 Неизправност във веригата за управление на генератора
Р0621 Неизправност във веригата на блок "L” на генератора
Р0622 Неизправност във веригата на блок "F” на генератора
Р0623 Неизправност във веригата на лампата за контрол на генератора
Р0635 Неизправност във веригата на системата за регулиране на мощността
Р0636 Ниско показание във веригата на системата за регулиране на мощността
Р0637 Високо показание във веригата на системата за регулиране на мощността
Р0648 Неизправност във веригата на лампата на имобилайзера
Р0649 Неизправност във веригата на лампата за контрол на скоростта
Р0650 Неизправност във веригата на "Индикаторната лампа за неизправност” (MIL)
Р0654 Неправилно са регулирани оборотите на двигателя
Р0655 Неизправност във веригата на лампата за подгряване на двигателя
Р0656 Неизправност във веригата на датчика за нивото на горивото
Р0700 Неизправност в системата за управление на трансмисията
Р0701 Неправилно е регулирана системата за управление на трансмисията
Р0702 Неизправност в електрическата верига на системата за управление на трансмисията
Р0703 Неизправност във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
Р0704 Неизправност във веригата на датчика за зацепване
Р0705 Неизправност във веригата на датчика на трансмисията
Р0706 Неправилно показание/не е регулиран датчика на трансмисията
Р0707 Ниско показание във веригата на датчика на трансмисията
Р0708 Високо показание във веригата на датчика на трансмисията
Р0709 Неизправност на датчика на трансмисията
Р0710 Неизправност във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0711 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0712 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0713 Високо показание във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0714 Неизправност на датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0715 Неизправност във веригата на датчика за оборотите на турбината
Р0716 Неправилно показание/не е регулиран датчика за оборотите на турбината
Р0717 Няма сигнал от датчика за оборотите на турбината
Р0718 Неизправност на датчика за оборотите на турбината
Р0719 Ниско показание във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
Р0720 Неизправност във веригата на датчика за честотата на въртене на вала
Р0721 Неправилно показание/не е регулиран датчика за честотата на въртене на вала
Р0722 Няма сигнал от датчика за честотата на въртене на вала
Р0723 Неизправност на датчика за честотата на въртене на вала
Р0724 Високо показание във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
Р0725 Неизправност във веригата на датчика за оборотите на двигателя
Р0726 Неправилно показание/не е регулиран датчика за оборотите на двигателя
Р0727 Няма сигнал от датчика за оборотите на двигателя
Р0728 Неизправност на датчика за оборотите на двигателя
Р0730 Неправилно регулирана скоростна кутия
Р0731 Неправилно регулирана 1 предавка
Р0732 Неправилно регулирана 2 предавка
Р0733 Неправилно регулирана 3 предавка
Р0734 Неправилно регулирана 4 предавка
Р0735 Неправилно регулирана 5 предавка
Р0736 Неправилно регулирана задна предавка
Р0740 Неизправност във веригата на съединителя
Р0741 Неправилно регулиран съединител
Р0742 Повреден съединител
Р0743 Повреда в електрическата верига на съединителя
Р0744 Нестабилна работа на веригата на съединителя
Р0745 Неизправност във веригата на соленоид А за управление на налягането
Р0746 Неправилно регулиран соленоид А за управление на налягането
Р0747 Повреда в соленоид А за управление на налягането
Р0748 Повреда в електрическата верига на соленоид А за управление на налягането
Р0749 Неизправност на соленоид А за управление на налягането
Р0750 Неизправност в превключвателя на соленоид А
Р0751 Неправилно регулиран превключвател на соленоид А
Р0752 Повреда в превключвателя на соленоид А
Р0753 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид А
Р0754 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид А
Р0755 Неизправност в превключвателя на соленоид В
Р0756 Неправилно регулиран превключвател на соленоид В
Р0757 Повреда в превключвателя на соленоид В
Р0758 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид В
Р0759 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид В
Р0760 Неизправност в превключвателя на соленоид С
Р0761 Неправилно регулиран превключвател на соленоид С
Р0762 Повреда в превключвателя на соленоид С
Р0763 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид С
Р0764 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид С
Р0765 Неизправност в превключвателя на соленоид D
Р0766 Неправилно регулиран превключвател на соленоид D
Р0767 Повреда в превключвателя на соленоид D
Р0768 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид D
Р0769 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид D
Р0770 Неизправност в превключвателя на соленоид E
Р0771 Неправилно регулиран превключвател на соленоид E
Р0772 Повреда в превключвателя на соленоид E
Р0773 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид E
Р0774 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид E
Р0775 Неизправност във веригата на соленоид В за управление на налягането
Р0776 Неправилно регулиран соленоид В за управление на налягането
Р0777 Повреда в соленоид В за управление на налягането
Р0778 Повреда в електрическата верига на соленоид В за управление на налягането
Р0779 Неизправност на соленоид В за управление на налягането
Р0780 Неизправност на превключвателя
Р0781 Неизправност при превключване от първа на втора предавка
Р0782 Неизправност при превключване от втора на трета предавка
Р0783 Неизправност при превключване от трета на четвърта предавка
Р0784 Неизправност при превключване от четвърта на пета предавка
Р0785 Неизправност на датчика на соленоида
Р0786 Неправилно показание/не е регулиран датчика на соленоида
Р0787 Ниско показание от датчика на соленоида
Р0788 Високо показание от датчика на соленоида
Р0789 Неизправност на датчика на соленоида
Р0790 Неизправност във веригата на превключвателя в режим "Normal”
Р0795 Неизправност във веригата на соленоид С за управление на налягането
Р0796 Неправилно регулиран соленоид С за управление на налягането
Р0797 Повреда в соленоид С за управление на налягането
Р0798 Повреда в електрическата верига на соленоид С за управление на налягането
Р0799 Неизправност на соленоид С за управление на налягането
Р0801 Неизправност във веригата за управление на системата "Reverse Inhibit”
Р0803 Неизправност във веригата на соленоида на превключвателя на предавките
Р0804 Неизправност във веригата на контролната лампа на превключвателя на предавките
Р0805 Неизправност във веригата на датчика за положението на съединителя
Р0806 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на съединителя
Р0807 Ниско показание във веригата на датчика за положението на съединителя
Р0808 Високо показание във веригата на датчика за положението на съединителя
Р0809 Нестабилна работа на датчика за положението на съединителя
Р0810 Неизправност на датчика за положението на съединителя
P1100 Прекъснат е датчика за абсолютното налягане във входния колектор
P1101 Показанието от датчика за абсолютното налягане във входния колектор е извън обхвата
P1102 Показанието от датчика за абсолютното налягане във входния колектор е в обхвата, но по-ниско от очакваното
P1103 Показанието от датчика за абсолютното налягане във входния колектор е вобхвата, но по-високо от очакваното
P1104 Прекъсната маса на датчика за абсолютното налягане във входния колектор
P1106 Не е отрегулиран датчика за абсолютното налягане във входния колектор
P1107 Високо напрежение във веригата на датчика за абсолютното налягане въввходния колектор
P1108 Ниско напрежение във веригата на датчика за абсолютното налягане във входнияколектор
P1109 Неизправност в датчик В за температура на въздуха на входа
P1110 Захранващата верига към датчика за температура на въздуха на входа е накъсоили е прекъсната
P1112 Неизправност в датчика за температура на въздуха на входа
P1113 Измервателната верига към датчика за температура на въздуха на входа е накъсоили е прекъсната
P1114 Ниско показание от датчик В за температура на въздуха на входа
P1115 Високо показание от датчик В за температура на въздуха на входа
P1116 Не е отрегулиран датчика за температурата на охлаждащата течност
P1117 Неизправност в датчика за температурата на охлаждащата течност
P1118 Ниско напрежение във веригата на датчика за температурата във входния колектор
P1119 Високо напрежение във веригата на датчика за температурата във входния колектор
P1120 Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е твърде ниско (извън обхвата)
P1121 Датчика за положението на дроселната клапа не е синхронизиран с разходомера на въздух
P1122 Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е в обхвата, но по-ниско от очакваното
P1123 Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е в обхвата, но по-високо от очакваното
P1124 Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е извън обхвата
P1125 Датчика за положението на дроселната клапа е повреден
P1126 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа
P1127 Изходният О2 датчик не отчита показание, ауспуха не е топъл
P1128 Входните О2 датчици са разменени
P1129 Изходните О2 датчици са разменени
P1130 О2 датчика показва, че състава на горивната смес е извън нормата (банка 1, датчик 1)
P1131 О2 датчика показва, че горивната смес е твърде обеднена (банка 1, датчик 1)
P1132 О2 датчика показва, че горивната смес е твърде обогатена (банка 1, датчик 1)
P1133 Твърде обеднена горивна смес (банка 1)
P1134 Твърде обогатена горивна смес (банка 1)
P1135 Неизправност във веригата на датчик А за положението на акселератора
P1136 Неизправност в кутията за управление на вентилатора
P1137 О2 датчика показва, че горивната смес е твърде обеднена (банка 1, датчик 2)
P1138 О2 датчика показва, че горивната смес е твърде обогатена (банка 1, датчик 2)
P1139 Неизправност във веригата на датчика за вода в горивото
P1140 Наличие на вода в горивото
P1141 Неизправност във веригата на датчика за ограничение на подаването на гориво
P1142 Ограничено е подаването на гориво
P1143 Показанието от допълнителния въздушен клапан е извън диапазона
P1144 Неизправност във веригата на допълнителния въздушен клапан
P1150 О2 датчика показва, че състава на горивната смес е извън нормата (банка 2, датчик 1)
P1151 О2 датчика показва, че горивната смес е твърде обеднена (банка 2, датчик 1)
P1152 О2 датчика показва, че горивната смес е твърде обогатена (банка 2, датчик 1)
P1153 Твърде обеднена горивна смес (банка 2)
P1154 Твърде обогатена горивна смес (банка 2)
P1157 О2 датчика показва, че горивната смес е твърде обеднена (банка 2, датчик 2)
P1158 О2 датчика показва, че горивната смес е твърде обогатена (банка 2, датчик 1)
P1159 Неизправност в стъпковия двигател за подаване на гориво
P1167 Не може да се задвижи дроселната клапа
P1168 Ниско показание от датчика за нивото на горивото
P1169 Високо показание от датчика за нивото на горивото
P1170 Неизправност в соленоида за изключване на двигателя
P1171 Неизправност в датчика на ротора
P1172 Неизправност в управлението на ротора
P1173 Неправилна калибровка на ротора
P1174 Неизправност в датчика на коляновия вал
P1175 Неизправност в управлението на коляновия вал
P1176 Неправилна калибровка на коляновия вал
P1180 Ниско показание от системата за подаване на гориво
P1181 Високо показание от системата за подаване на гориво
P1182 Неизправност в соленоида за изключване на подаването на гориво
P1183 Неизправност във веригата на датчика за температурата на маслото в двигателя
P1184 Измерената температура на маслото в двигателя е извън обхвата
P1185 Високо показание от датчика за температурата на горивната помпа
P1186 Ниско показание от датчика за температурата на горивната помпа
P1188 Неизправност в бордовия компютър
P1201 Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 1
P1202 Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 2
P1203 Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 3
P1204 Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 4
P1205 Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 5
P1206 Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 6
P1209 Неизправност в системата за контрол на налягането в цилиндрите
P1210 Показанието от системата за контрол на налягането в цилиндрите е над допустимото
P1211 Показанието от системата за контрол на налягането в цилиндрите е по-ниско/по-високо от нормата
P1212 Системата за контрол на налягането в цилиндрите не реагира при завъртване на коляновия вал
P1213 Неизправност във веригата на запалването
P1214 Неизправност във веригата на датчик В за положението на акселератора
P1215 Ниско показание във веригата на датчик С за положението на акселератора
P1216 Високо показание във веригата на датчик С за положението на акселератора
P1217 Прекъсната е веригата на датчик С за положението на акселератора
P1221 Неизправна е системата за управление на ускорението
P1222 Няма сигнал от системата за управление на ускорението
P1223 Високо показание във веригата на датчик В за положението на акселератора
P1224 Показанието от датчик В за положението на дроселната клапа е извън обхвата P1225 Неизправност в датчика за повдигане на иглите на инжектора
P1227 Повреда в клапана за изпусканите газове – винаги е затворен
P1228 Повреда в клапана за изпусканите газове – винаги е отворен
P1229 Неизправност в помпата на промеждутъчния охладител (intercooler)
P1230 Ниско ускорение от горивната помпа
P1231 Ниско показание от вторичната верига на горивната помпа, високо ускорение
P1232 Неизправност в първичната верига на горивната помпа
P1233 Драйверният модул на горивната помпа е изключен
P1234 Драйверният модул на горивната помпа е изключен
P1235 Управлението на горивната помпа е извън обхвата
P1236 Управлението на горивната помпа е извън обхвата
P1237 Неизправност във вторичната верига на горивната помпа
P1238 Неизправност във вторичната верига на горивната помпа
P1240 Неизправност в електрическото захранване на датчиците
P1241 Ниско електрическо захранване на датчиците
P1242 Високо електрическо захранване на датчиците
P1243 Неизправност във втората горивна помпа или прекъсната маса
P1244 Високо показание от датчика за скоростната кутия
P1245 Ниско показание от датчика за скоростната кутия
P1246 Неизправен е датчика за скоростната кутия
P1247 Нивото на турбоналягането е ниско
P1248 Няма турбоналягане
P1251 Неизправност във веригата на соленоида за смесване на горивото
P1259 Грешен сигнал от имобилайзера към бордовия компютър
P1260 Имобилайзера не позволява включването на двигателя
P1269 Не е програмиран кода на имобилайзера
P1282 Твърде високо налягане при впръскването
P1285 Прегряване на главата на двигателя
P1286 Дозата на впръскване е в нормата, но по-малка от очакваната
P1287 Дозата на впръскване е в нормата, но по-голяма от очакваната
P1288 Показанието от температурния датчик на главата на двигателя е извън нормите P1289 Високо показание във веригата на температурния датчик на главата на двигателя
P1290 Ниско показание във веригата температурния датчик на главата на двигателя
P1299 Активирана е защитата от прегряване на главата на двигателя
P1300 Нарушена е калибровката в системата на усилвателя
P1301 Завишена калибровка в системата на усилвателя
P1302 Занижена калибровка в системата на усилвателя
P1303 Нарушена е калибровката в системата за рециркулация на изпусканите газове
P1304 Завишена калибровка в системата за рециркулация на изпусканите газове
P1305 Занижена калибровка в системата за рециркулация на изпусканите газове
P1308 Неизправност във веригата за управление на климатика
P1313 Неизправност в катализатора (банка 1)
P1314 Неизправност в катализатора (банка 2)
P1315 Постоянен отказ за запалване на двигателя
P1336 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на коляновия вал
P1340 Неизправност във веригата на датчик В за положението на разпределителния вал
P1341 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за положението на разпределителния вал
P1345 Неизправност във веригата на датчика за положението на коляновия вал
P1346 Неизправност във веригата на датчик В за нивото на горивото
P1347 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за нивото на горивото
P1348 Ниско показание във веригата на датчик В за нивото на горивото
P1349 Високо показание във веригата на датчик В за нивото на горивото
P1350 Неизправност на датчик В за нивото на горивото
P1351 Неизправност във входната верига на модула за запалването
P1352 Неизправност в първичната верига на запалващата бобина А
P1353 Неизправност в първичната верига на запалващата бобина В
P1354 Неизправност в първичната верига на запалващата бобина С
P1355 Неизправност в първичната верига на запалващата бобина D
P1360 Неизправност във вторичната верига на запалващата бобина А
P1361 Неизправност във вторичната верига на запалващата бобина B
P1362 Неизправност във вторичната верига на запалващата бобина C
P1363 Неизправност във вторичната верига на запалващата бобина D
P1364 Неизправност в първичната верига на запалваща бобина
P1365 Неизправност във вторичната верига на запалваща бобина
P1369 Неизправност в светлинната индикация на температура на двигателя
P1371 Запалваща бобина – цилиндър 1 – по-ранно запалване
P1372 Запалваща бобина – цилиндър 2 – по-ранно запалване
P1373 Запалваща бобина – цилиндър 3 – по-ранно запалване
P1374 Запалваща бобина – цилиндър 4 – по-ранно запалване
P1375 Запалваща бобина – цилиндър 5 – по-ранно запалване
P1376 Запалваща бобина – цилиндър 6 – по-ранно запалване
P1380 Неизправност на соленоид А за изменение честотата на коляновия вал
P1390 Октан-коректора е извън обхвата
P1397 Напрежението на акумулатора е извън допустимия диапазон
P1400 Ниско показание в обратната връзка на системата за рециркулация на изпусканите газове
P1401 Високо показание в обратната връзка на системата за рециркулация на изпусканите газове
P1402 Системата за рециркулация на изпусканите газове отчита ограничено отверстие
P1403 Неправилно свързване на датчика в обратната връзка на системата за рециркулация на изпусканите газове
P1404 Неизправност във веригата на датчик В за кислород
P1407 Системата за рециркулация на изпусканите газове не отчита поток
P1409 Неизправност във веригата на вакуумния регулатор на системата за рециркулация на изпусканите газове
P1415 Неизправност във веригата на въздушната помпа
P1420 Неизправност в датчика за температурата на катализатора
P1421 Повреда на катализатора
P1429 Повреда в първичната електрическа въздушна помпа
P1430 Повреда във вторичната електрическа въздушна помпа
P1433 Ниско показание във веригата за настройка на охлаждащата температура на климатика
P1434 Високо показание във веригата за настройка на охлаждащата температура на климатика
P1435 Неправилно показание/не е регулирана охлаждащата температура на климатика
P1436 Ниско показание във веригата на изпарителя на климатика
P1437 Високо показание във веригата на изпарителя на климатика
P1438 Неправилно показание/не е регулиран изпарителя на климатика
P1440 Продухващият клапан е отворен
P1441 Повреда в електронната система за следене на нивото
P1442 Утечка в системата за улавяне на бензиновите пари
P1443 Неизправност на клапана на системата за улавяне на бензиновите пари
P1444 Ниско показание във веригата на датчика за въздушния поток при продухване P1445 Високо показание във веригата на датчика за въздушния поток при продухване
P1446 Неизправност в соленоида на системата за улавяне на бензиновите пари
P1447 Неизправност в управлението на въздушния клапан 1
P1448 Неизправност в управлението на въздушния клапан 2
P1450 Няма необходимия вакуум за изпомпване на гориво от резервоара
P1451 Неизправност във веригата на клапана за вентилация на системата за улавяне на бензиновите пари
P1452 Невъзможно е да се изпомпи гориво от резервоара
P1453 Неизправност в клапана за налягане в горивния резервоар
P1454 Нарушено е уплътнението на системата за улавяне на бензиновите пари
P1455 Утечка в системата за улавяне на бензиновите пари
P1456 Неизправност в датчика за температурата в горивния резервоар
P1461 Високо показание във веригата на датчика за налягане на климатика
P1462 Ниско показание във веригата на датчика за налягане на климатика
P1463 Недостатъчно изменение на показанието във веригата на датчика за налягане на климатика
P1464 Заявката за включване на климатика излиза от допустимия диапазон
P1465 Неизправност във веригата на релето на климатика
P1466 Неизправност във веригата на датчика за температурата на охлаждащата течност на климатика
P1467 Неизправност във веригата на датчика на компресора на климатика
P1469 Малък период на повторение на климатика
P1470 Твърде къс период на повторение на климатика
P1471 Неизправност във вентилатор 1 – от страната на водача
P1472 Неизправност във вентилатор 2 – от страната на пътниците
P1475 Неизправност във веригата на нискоскоростния вентилатор
P1476 Неизправност във веригата на високоскоростния вентилатор
P1477 Неизправност във веригата на общото реле на вентилаторната система за охлаждане
P1478 Неизправност във вентилаторната система за охлаждане
P1483 Късо съединение във веригата за захранване на вентилаторите
P1484 Липса на захранване във веригата на модула за управление на релетата
P1485 Неизправност в системата за улавяне на бензиновите пари
P1486 Неизправност в системата за улавяне на бензиновите пари
P1487 Неизправност в соленоида на системата за улавяне на бензиновите пари
P1490 Неизправност във веригата на втория помощен соленоид за въздуха
P1491 Неизправност във веригата на втория превключващ соленоид
P1500 Нестабилен сигнал от датчика за скоростта на автомобила
P1501 Показанията от датчика за скоростта на автомобила са извън обхвата
P1502 Неизправност във веригата на датчика за скоростта на автомобила
P1503 Неизправност във веригата на допълнителния датчик за скоростта на автомобила
P1504 Неизправност във веригата на системата за управление на празния ход
P1505 Системата за управление на празния ход е в адаптивен режим
P1506 Преразход на системата за управление на празния ход
P1507 Недостиг на системата за управление на празния ход
P1508 Веригата на системата за управление на празния ход е отворена
P1509 Веригата на системата за управление на празния ход е накъсо
P1510 Неизправност в сигналната верига на системата за управление на празния ход
P1511 Неизправност във веригата за електронно управление на дроселната клапа
P1521 Неизправност във веригата за управление на соленоид 1 за промяна на всмукването
P1522 Неизправност във веригата за управление на соленоид 2 за промяна на всмукването
P1524 Неизправност във системата на соленоидите за промяна на всмукването
P1527 Неизправност във веригата на соленоида за подгряване на акселератора
P1528 Неизправност във веригата на допълнителния соленоид на дроселната клапа
P1529 Неизправност във веригата на соленоида за допълнително подаване на охлаждаща течност
P1530 Неизправност във веригата за включване на климатика
P1531 Невалиден тест – педала на акселератора не може да се задвижи
P1536 Неизправност във веригата
P1539 Късо съединение в захранващата верига на климатика
P1565 Командният превключвател за управление на скоростта е извън диапазона - високо
P1566 Командният превключвател за управление на скоростта е извън диапазона - ниско
P1571 Неизправност в превключвателя на спирачките
P1572 Неизправност във веригата на педала на превключвателя на спирачките
P1573 Дроселната клапа не реагира
P1574 Несъгласуваност между датчиците за положението на дроселната клапа
P1578 Захранването на електронното управление на синхронизацията е по-ниско от необходимото
P1585 Неизправност в блока за управление на дроселната клапа
P1586 Неизправност в блока за управление на дроселната клапа
P1589 Бордовият компютър не може да установи желания ъгъл на дроселната клапа
P1600 Неизправност в бордовия компютър
P1601 Неизправност в бордовия компютър
P1602 Няма връзка между имобилайзера и бордовия компютър
P1603 Неизправност в бордовия компютър
P1604 Невалидна кодова дума на имобилайзера
P1605 Неизправност в бордовия компютър
P1606 Неизправност в бордовия компютър
P1607 Неизправност във веригата на диагностичната лампа
P1608 Неизправност в бордовия компютър
P1609 Диагностичната лампа е изгоряла
P1621 Не съответства кодовата дума на имобилайзера
P1622 Не съответства идентификационния номер на имобилайзера
P1623 Грешка при записа на кодовата дума/ идентификационния номер на имобилайзера
P1625 Липсва захранване към релетата за управление на вентилатора
P1626 Липсва захранване към релетата за управление на климатика
P1627 Захранващото напрежение на модулите е извън обхвата
P1628 Неизправност в захранването на модула за запалване
P1629 Неизправност във вътрешния регулатор на напрежението
P1630 Неизправност във вътрешния регулатор на опорно напрежение
P1634 Неизправност в бордовия компютър
P1635 Неизправност в бордовия компютър
P1641 Неизправност в първичната верига на горивната помпа
P1642 Високо показание във веригата за управление на бензиновата помпа
P1643 Ниско показание във веригата за управление на бензиновата помпа
P1644 Неизправност във веригата за управление на скоростта на бензиновата помпа
P1650 Превключвателят за регулиране на налягането е извън диапазона
P1651 Неизправност във входната верига на превключвателя за регулиране на налягането
P1652 Празният ход е забранен поради повреда в превключвателя за регулиране на налягането
P1654 Неизправност в системата за прекъсване на рециркулацията
P1655 Неизправност в системата за блокировка на стартера
P1662 Неизправност в модула на запалването
P1668 Няма връзка между бордовия компютър и модула на запалването
P1670 Няма електронен сигнал за обратна връзка
P1680 Неизправност на маслената помпа
P1681 Неизправност на маслената помпа
P1682 Неизправност на маслената помпа
P1683 Неизправност във веригата на датчика за температура на маслената помпа
P1684 Неизправност във веригата на датчика за положение на маслената помпа
P1685 Неизправност във веригата на стъпковия двигател на маслената помпа
P1686 Неизправност във веригата на стъпковия двигател на маслената помпа
P1687 Неизправност във веригата на стъпковия двигател на маслената помпа
P1688 Неизправност във веригата на стъпковия двигател на маслената помпа
P1689 Неизправност във веригата на соленоида за управление на налягането на маслото
P1690 Неизправност във веригата на соленоида на клапана за изпусканите газове
P1691 Неизправност във веригата на соленоида на управление на налягането в турбината
P1692 Неизправност във веригата на соленоида на управление на турбината
P1693 Неизправност във веригата за управление на натоварването на турбината
P1694 Неизправност във веригата за облекчаване на натоварването на турбината
P1700 Отказ на скоростната кутия или изключена предавка
P1701 Грешка при превключване на задна скорост
P1702 Неизправност във веригата на датчика за превключване на предавките
P1703 Превключвателят за спирачките е извън обхвата
P1704 Неизправност във веригата на датчика за превключване на предавките
P1705 По време на палене/гасене на двигателя превключвателя не е бил в положение "Park” или "Neutral”
P1707 Неизправност в превключвателя на положение "Neutral”
P1708 Неизправност в превключвателя на съединителя
P1709 Неизправност в превключвателя на положение "Park /Neutral”
P1711 Неизправност в датчика за температурата на маслото в скоростната кутия
P1713 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на маслото в скоростната кутия
P1718 Високо показание във веригата на датчика за температурата на маслото в скоростната кутия
P1720 Високо показание във веригата за измерване на скоростта
P1721 Невярно предавателно число на 1 предавка
P1722 Невярно предавателно число на 2 предавка
P1723 Невярно предавателно число на 3 предавка
P1724 Невярно предавателно число на 4 предавка
P1729 Грешка при превключване в режим 4Х4 в ниско
P1730 Повреда в управлението на втора, трета и пета предавка
P1731 Грешка при превключване от първа на втора предавка
P1732 Грешка при превключване от втора на трета предавка
P1733 Грешка при превключване от трета на четвърта предавка
P1734 Неизправност в управлението на предавките
P1736 Неизправност във веригата на превключвателя на първа предавка
P1737 Неизправност в соленоида на заключващата система
P1738 Грешка в синхронизацията на впръскването
P1741 Неизправност в управлението на преобразувателя на въртящия момент
P1742 Неизправност в соленоида на преобразувателя на въртящия момент
P1743 Неизправност в соленоида на преобразувателя на въртящия момент
P1744 Неизправност в системата на преобразувателя на въртящия момент
P1745 Неизправност в системата за линейно налягане
P1746 Прекъсване във веригата на соленоид "А” за управление на налягането
P1747 Късо съединение във веригата на соленоид "А” за управление на налягането
P1748 Неизправност в системата за управление на налягането
P1749 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на налягането
P1755 Неизправност в междинния датчик за скоростта
P1760 Късо съединение във веригата на соленоид "А” за управление на налягането
P1765 Неизправност в системата за управление на соленоидите
P1781 Неизправност на превключвателя 4X4
P1783 Прегряване на трансмисията
P1784 Механична Неизправност в трансмисията – първа и задна предавка
P1785 Механична Неизправност в трансмисията – първа и втора предавка
P1786 Грешка при превключване от трета на втора предавка
P1787 Грешка при превключване от втора на първа предавка
P1788 Прекъсната верига на соленоид "B" за управление на налягането
P1789 Веригата на соленоид "B" за управление на налягането е накъсо
P1790 Механична Неизправност в управлението на дроселната клапа
P1791 Електрическа Неизправност в управлението на дроселната клапа
P1792 Неизправност в системата за барометрично налягане
P1793 Неизправност в системата за определяне на количеството на вкарвания въздух P1794 Неизправност в захранващата верига от акумулатора
P1795 Неизправност във веригата на превключвателя на празен ход
P1797 Неизправност във веригата на превключвателя в положение "Neutral”
P1798 Неизправност в системата за охлаждане
P1804 Неизправност в веригата на датчика за включено положение на режим 4Х4
P1805 Прекъсване във веригата на датчика за включено положение на режим 4Х4
P1806 Веригата на датчика за включено положение на режим 4Х4 е накъсо към +БАТ P1807 Веригата на датчика за включено положение на режим 4Х4 е накъсо към маса
P1808 Неизправност в веригата на датчика за изключено положение на режим 4Х4
P1809 Прекъсване във веригата на датчика за изключено положение на режим 4Х4
P1810 Веригата на датчика за изключено положение на режим 4Х4 е накъсо към +БАТ
P1811 Веригата на датчика за включено положение на режим 4Х4 е накъсо към маса
P1812 Неизправност във веригата за избор на режим 4Х4
P1813 Прекъсване във веригата за избор на режим 4Х4
P1814 Веригата за избор на режим 4Х4 е накъсо към +БАТ
P1815 Веригата за избор на режим 4Х4 е накъсо към маса
P1816 Неизправност във веригата на превключвателя в положение "Neutral”
P1817 Прекъсване във веригата на превключвателя в положение "Neutral”
P1818 Веригата на превключвателя в положение "Neutral” е накъсо към +БАТ
P1819 Веригата на превключвателя в положение "Neutral” е накъсо към маса

Кодове за грешки VAG част 2

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ VAG ГРУПА - ЧАСТ 2

Р0100 Неизправност във веригата на разходомера за въздух
Р0101 Неправилно показание/не е регулиран разходомера за въздух
Р0102 Ниско показание от разходомера за въздух
Р0103 Високо показание от разходомера за въздух
Р0104 Неизправност на разходомера за въздух
Р0105 Неизправност във веригата на датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0106 Неправилно показание/не е регулиран датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0107 Ниско показание от датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0108 Високо показание от датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0109 Неизправност в датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0110 Неизправност във веригата на датчика за температура на въздуха на входа
Р0111 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температура на въздуха на входа
Р0112 Ниско показание от датчика за температура на въздуха на входа
Р0113 Високо показание от датчика за температура на въздуха на входа
Р0114 Неизправност на датчика за температура на въздуха на входа
Р0115 Неизправност във веригата на датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0116 Неправилно показание/не е регулиран датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0117 Ниско показание от датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0118 Високо показание от датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0119 Неизправност в датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0120 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0121 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0122 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0123 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0124 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател
Р0125 Твърде ниска или твърде висока температура на охлаждащата течност
Р0126 Температурата на охлаждащата течност е извън нормите
Р0128 Неизправност в термостата на охладителната система
Р0130 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
Р0131 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
Р0132 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
Р0133 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 1)
Р0134 Не работи датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
Р0135 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик1)
Р0136 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0137 Ниско напрежение във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0138 Високо напрежение във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0139 Веригата за отопление на датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 2)
Р0140 Не работи веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0141 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0142 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0143 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0144 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0145 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 3)
Р0146 Не работи датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0147 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0150 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0151 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0152 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0153 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 1)
Р0154 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0155 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0156 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0157 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0158 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0159 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 2)
Р0160 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0161 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0162 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0163 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0164 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0165 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 3)
Р0166 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0167 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0170 Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 1)
Р0171 Обеднена горивна смес (банка 1)
Р0172 Обогатена горивна смес (банка 1)
Р0173 Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 2)
Р0174 Обеднена горивна смес (банка 2)
Р0175 Обогатена горивна смес (банка 2)
Р0176 Неизправност във веригата на датчика за състава на горивната смес
Р0177 Неправилно показание/не е регулиран датчика за състава на горивната смес
Р0178 Ниско показание от датчика за състава на горивната смес
Р0179 Високо показание от датчика за състава на горивната смес
Р0180 Неизправност във веригата на датчик А за температурата на горивото
Р0181 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за температурата на горивото
Р0182 Ниско показание от датчик А за температурата на горивото
Р0183 Високо показание от датчик А за температурата на горивото
Р0184 Неизправност на датчик А за температурата на горивото
Р0185 Неизправност във веригата на датчик В за температурата на горивото
Р0186 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за температурата на горивото
Р0187 Ниско показание от датчик В за температурата на горивото
Р0188 Високо показание от датчик В за температурата на горивото
Р0189 Неизправност на датчик В за температурата на горивото
Р0190 Неизправност на датчика за пределната температура на горивото
Р0191 Неправилно показание/не е регулиран датчика за пределната температура на горивото
Р0192 Ниско показание от датчика за пределната температура на горивото
Р0193 Високо показание от датчика за пределната температура на горивото
Р0194 Неизправност на датчика за пределната температура на горивото
Р0195 Неизправност на датчика за температурата на маслото
Р0196 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на маслото
Р0197 Ниско показание от датчика за температурата на маслото
Р0198 Високо показание от датчика за температурата на маслото
Р0199 Нестабилно показание от датчика за температурата на маслото
Р0200 Неизправност в инжектора
Р0201 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 1
Р0202 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 2
Р0203 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 3
Р0204 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 4
Р0205 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 5
Р0206 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 6
Р0207 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 7
Р0208 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 8
Р0209 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 9
Р0210 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 10
Р0211 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 11
Р0212 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 12
Р0213 Неизправност на 1 дюза на инжектора при пускане на двигателя
Р0214 Неизправност на 2 дюза на инжектора при пускане на двигателя
Р0215 Неизправност на стопорния клапан на двигателя
Р0216 Неизправност във веригата за регулировка на момента на запалване
Р0217 Прегряване на двигателя
Р0218 Прегряване на трансмисията
Р0219 Твърде високи обороти на двигателя
Р0220 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0221 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0222 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0223 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0224 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател
Р0225 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0226 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0227 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0228 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0229 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател
Р0230 Неизправност в първичната верига на горивната помпа
Р0231 Ниско показание във вторичната верига на горивната помпа
Р0232 Високо показание във вторичната верига на горивната помпа
Р0233 Неизправност във вторичната верига на горивната помпа
Р0234 Претоварване на двигателя
Р0235 Неизправност във веригата на датчик А на турбокомпресора
Р0236 Неправилно показание/не е регулиран датчик А на турбокомпресора
Р0237 Ниско показание от датчик А на турбокомпресора
Р0238 Високо показание от датчик А на турбокомпресора
Р0239 Неизправност на датчик В на турбокомпресора
Р0240 Неправилно показание/не е регулиран датчик В на турбокомпресора
Р0241 Ниско показание от датчик В на турбокомпресора
Р0242 Високо показание от датчик В на турбокомпресора
Р0243 Неизправност на соленоид А на турбокомпресора
Р0244 Неправилно показание/не е регулиран соленоид А на турбокомпресора
Р0245 Ниско показание от соленоид А на турбокомпресора
Р0246 Високо показание от соленоид А на турбокомпресора
Р0247 Неизправност на соленоид В на турбокомпресора
Р0248 Неправилно показание/не е регулиран соленоид В на турбокомпресора
Р0249 Ниско показание от соленоид В на турбокомпресора
Р0250 Високо показание от соленоид В на турбокомпресора
Р0251 Неизправност на датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0252 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0253 Ниско показание от датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0254 Високо показание от датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0255 Нестабилна работа на датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0256 Неизправност на датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0257 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0258 Ниско показание от датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0259 Високо показание от датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0260 Нестабилна работа на датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0261 Ниско показание във веригата на дюзата на 1 цилиндър
Р0262 Високо показание във веригата на дюзата на 1 цилиндър
Р0263 Неправилно балансиран 1 цилиндър
P0264 Ниско показание във веригата на дюзата на 2 цилиндър
Р0265 Високо показание във веригата на дюзата на 2 цилиндър
Р0266 Неправилно балансиран 2 цилиндър
Р0267 Ниско показание във веригата на дюзата на 3 цилиндър
Р0268 Високо показание във веригата на дюзата на 3 цилиндър
Р0269 Неправилно балансиран 3 цилиндър
Р0270 Ниско показание във веригата на дюзата на 4 цилиндър
Р0271 Високо показание във веригата на дюзата на 4 цилиндър
Р0272 Неправилно балансиран 4 цилиндър
Р0273 Ниско показание във веригата на дюзата на 5 цилиндър
Р0274 Високо показание във веригата на дюзата на 5 цилиндър
Р0275 Неправилно балансиран 5 цилиндър
Р0276 Ниско показание във веригата на дюзата на 6 цилиндър
Р0277 Високо показание във веригата на дюзата на 6 цилиндър
Р0278 Неправилно балансиран 6 цилиндър
Р0279 Ниско показание във веригата на дюзата на 7 цилиндър
Р0280 Високо показание във веригата на дюзата на 7 цилиндър
Р0281 Неправилно балансиран 7 цилиндър
Р0282 Ниско показание във веригата на дюзата на 8 цилиндър
Р0283 Високо показание във веригата на дюзата на 8 цилиндър
Р0284 Неправилно балансиран 8 цилиндър
Р0285 Ниско показание във веригата на дюзата на 9 цилиндър
Р0286 Високо показание във веригата на дюзата на 9 цилиндър
Р0287 Неправилно балансиран 9 цилиндър
Р0288 Ниско показание във веригата на дюзата на 10 цилиндър
Р0289 Високо показание във веригата на дюзата на 10 цилиндър
Р0290 Неправилно балансиран 10 цилиндър
Р0291 Ниско показание във веригата на дюзата на 11 цилиндър
Р0292 Високо показание във веригата на дюзата на 11 цилиндър
Р0293 Неправилно балансиран 11 цилиндър
Р0294 Ниско показание във веригата на дюзата на 12 цилиндър
Р0295 Високо показание във веригата на дюзата на 12 цилиндър
Р0296 Неправилно балансиран 12 цилиндър
Р0298 Температурата на маслото на двигателя е над допустимата
Р0300 Нарушен е реда на запалване на цилиндрите
Р0301 Неизправност в запалването на цилиндър 1
Р0302 Неизправност в запалването на цилиндър 2
Р0303 Неизправност в запалването на цилиндър 3
Р0304 Неизправност в запалването на цилиндър 4
Р0305 Неизправност в запалването на цилиндър 5
Р0306 Неизправност в запалването на цилиндър 6
Р0307 Неизправност в запалването на цилиндър 7
Р0308 Неизправност в запалването на цилиндър 8
Р0309 Неизправност в запалването на цилиндър 9
Р0310 Неизправност в запалването на цилиндър 10
Р0311 Неизправност в запалването на цилиндър 11
Р0312 Неизправност в запалването на цилиндър 12
Р0313 Неизправност от ниско количество на подаваното гориво
Р0314 Неизправност в един от цилиндрите (не се уточнява)
Р0320 Неизправност във веригата на разпределителя на запалването
Р0321 Неправилно показание/не е регулиран датчика на разпределителя на запалването
Р0322 Няма показание от датчика на разпределителя на запалването
Р0323 Неизправност на датчика на разпределителя на запалването
Р0325 Неизправност във веригата на 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0326 Неправилно показание/не е регулиран 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0327 Ниско показание от 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0328 Високо показание от 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0329 Неизправен 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0330 Неизправност във веригата на 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0331 Неправилно показание/не е регулиран 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0332 Ниско показание от 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0333 Високо показание от 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0334 Неизправен 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0335 Неизправност във веригата на датчик А за положението на коляно-вия вал
Р0336 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за положението на коляновия вал
Р0337 Ниско показание от датчик А за положението на коляновия вал
Р0338 Високо показание от датчик А за положението на коляновия вал
Р0339 Неизправен датчик А за положението на коляновия вал
Р0340 Неизправност във веригата на датчика за положението на разпределителния вал
P0341 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на разпределителния вал
Р0342 Ниско показание от датчика за положението на разпределителния вал
Р0343 Високо показание от датчика за положението на разпределителния вал
Р0344 Неизправен датчик за положението на разпределителния вал
Р0350 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалването
Р0351 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване А
Р0352 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване В
Р0353 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване С
Р0354 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване D
Р0355 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване E
Р0356 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване F
Р0357 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване G
Р0358 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване H
Р0359 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване I
Р0360 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване J
Р0361 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване K
Р0362 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване L
Р0365 Неизправност във веригата на датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0366 Неправилно показание/не е регулиран датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0367 Ниско показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка
Р0368 Високо показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0369 Неизправен датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0370 Неизправност в сигнал А от таймера
Р0371 Броят на импулсите в сигнал А от таймера е над допустимите
Р0372 Броят на импулсите в сигнал А от таймера е под допустимите
Р0373 Нестабилни импулси в сигнал А от таймера
Р0374 Няма сигнал А от таймера
Р0375 Неизправност в сигнал В от таймера
Р0376 Броят на импулсите в сигнал В от таймера е над допустимите
Р0377 Броят на импулсите в сигнал В от таймера е под допустимите
Р0378 Нестабилни импулси в сигнал В от таймера
Р0379 Няма сигнал В от таймера
Р0380 Неизправност във верига А на подгряването
Р0381 Неизправност във веригата на индикатора на подгряването
Р0382 Неизправност във верига В на подгряването
Р0385 Неизправност във веригата на датчик В за положението на коляновия вал
Р0386 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за положението на коляновия
Р0387 Ниско показание от датчик В за положението на коляновия вал
Р0388 Високо показание от датчик В за положението на коляновия вал
Р0389 Неизправен датчик В за положението на коляновия вал
Р0390 Неизправност във веригата на датчик B за положението на разпределителния Р0391 Неправилно показание/не е регулиран датчик B за положението на вал (банка
Р0392 Ниско показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка
Р0393 Високо показание от датчик B за положението на разпределителния вал
Р0394 Неизправен датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)
Р0400 Потока в системата за рециркулация на изпусканите газове е извън нормите
Р0401 Твърде нисък разход в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0402 Твърде висок разход в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0403 Неизправност в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0404 Неправилно показание/не е регулирана системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0405 Ниско показание от датчик А на системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0406 Високо показание от датчик А на системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0407 Ниско показание от датчик В на системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0408 Високо показание от датчик В на системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0410 Неизправност във входния колектор
Р0411 Неправилно отрегулиран разход във входния колектор
Р0412 Неизправност във веригата на клапан А на входния колектор
Р0413 Прекъсната е веригата на клапан А на входния колектор
Р0414 Късо съединение във веригата на клапан А на входния колектор
Р0415 Неизправност във веригата на клапан В на входния колектор
Р0416 Прекъсната е веригата на клапан В на входния колектор
Р0417 Късо съединение във веригата на клапан В на входния колектор
Р0418 Неизправност във веригата на реле А на входния колектор
Р0419 Неизправност във веригата на реле В на входния колектор
Р0420 Твърде ниска производителност на катализатора (банка 1)
Р0421 Твърде ниска производителност на катализатора при подгряване (банка 1)
Р0422 Главната производителност на катализатора е твърде ниска (банка 1)
Р0423 Твърде ниска производителност на нагретия катализатор (банка 1)
Р0424 Твърде ниска температура на катализатора при подгряване (банка 1)
Р0426 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на катализатора (банка 1)
Р0427 Ниско показание от датчика за температурата на катализатора (банка 1)
Р0428 Високо показание от датчика за температурата на катализатора (банка 1)
Р0430 Твърде ниска производителност на катализатора (банка 2)
Р0431 Твърде ниска производителност на катализатора при подгряване (банка 2)
Р0432 Главната производителност на катализатора е твърде ниска (банка 2)
Р0433 Твърде ниска производителност на нагретия катализатор (банка 2)
Р0434 Твърде ниска температура на катализатора при подгряване (банка 2)
Р0436 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на катализатора (банка 2)
Р0437 Ниско показание от датчика за температурата на катализатора (банка 2)
Р0438 Високо показание от датчика за температурата на катализатора (банка 2)
Р0440 Неизправност в системата за управление на отвеждането на парите на горивото Р0441 Неправилно регулиран разход в системата за управление на отвеждането напарите на горивото
Р0442 Малка утечка в системата за управление на отвеждането на парите на горивото Р0443 Неизправност във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0444 Прекъсната е веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0445 Късо съединение във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0446 Неизправност във веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0447 Прекъсната е веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0448 Късо съединение във веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0449 Неизправност във веригата на соленоида на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0450 Неизправност на датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0451 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0452 Ниско показание от датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0453 Високо показание от датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0454 Нестабилна работа на датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0455 Голяма утечка в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0460 Неизправност във веригата на датчика за нивото на горивото
Р0461 Неправилно показание/не е регулиран датчика за нивото на горивото
Р0462 Ниско показание от датчика за нивото на горивото
Р0463 Високо показание от датчика за нивото на горивото
Р0464 Неизправност на датчика за нивото на горивото
Р0465 Неизправност във веригата на датчика за продухване
Р0466 Неправилно показание/не е регулиран датчика за продухване
Р0467 Ниско показание от датчика за продухване
Р0468 Високо показание от датчика за продухване
Р0469 Неизправност на датчика за продухване
Р0470 Неизправност във веригата на датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0471 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0472 Ниско показание от датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0473 Високо показание от датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0474 Неизправност на датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0475 Неизправност във веригата на контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0476 Неправилно показание/не е регулиран контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0477 Ниско показание от контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0478 Високо показание от контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0479 Неизправност на контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0480 Неизправност във верига 1 на вентилатора
Р0481 Неизправност във верига 2 на вентилатора
Р0482 Неизправност във верига 3 на вентилатора
Р0483 Неизправност на вентилатора
Р0484 Късо съединение във веригата на вентилатора
Р0485 Неизправност във веригата за заземяване на вентилатора
Р0500 Неизправност във веригата на датчика за скоростта
Р0501 Неправилно показание/не е регулиран датчика за скоростта
Р0502 Ниско показание от датчика за скоростта
Р0503 Високо или нестабилно показание от датчика за скоростта
Р0505 Неправилно регулиран празен ход
Р0506 Оборотите на празен ход са под нормалните
Р0507 Оборотите на празен ход са над нормалните
Р0508 Ниско показание от системата за управление на празния ход
Р0509 Високо показание от системата за управление на празния ход
Р0510 Неизправност на крайния изключвател на дроселната клапа
Р0512 Неизправност във веригата за управление на стартера
Р0513 Невалиден ключ за имобилайзера
Р0515 Неизправност във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0516 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0517 Високо показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0520 Неизправност във веригата на датчика за налягането на маслото
Р0521 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягането на маслото
Р0522 Ниско показание от датчика за налягането на маслото
Р0523 Високо показание от датчика за налягането на маслото
Р0524 Налягането на маслото е много ниско
Р0530 Неизправност във веригата на датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0531 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0532 Ниско показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика Р0533 Високо показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0534 Утечка от охлаждащата течност на климатика
Р0540 Неизправност във веригата за подгряване на въздуха
Р0541 Ниско показание от веригата за подгряване на въздуха
Р0542 Високо показание от веригата за подгряване на въздуха
Р0544 Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0545 Ниско показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0546 Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0547 Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпуска-ните газове (банка 2)
Р0549 Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 2)
Р0550 Неизправност от веригата на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател

Диагностика

Дизел сервиз ДИЗЕЛОР - София, разполага с специализиран компютърен софтуер за диагностика на дизелови и бензинови двигатели.

Нашият софтуер е специализиран в диагностициране на ГНП системата, дизелови дюзи и диагностика на дизелови ГНП помпи.

цена за диагностика : 50.00лв с ДДС. 

Кодове за грешки VAG част 1

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ VAG ГРУПАТА - ЧАСТ 1


Р0030 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 1) 
Р0031 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 1)
Р0032 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 1)
Р0036 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 2)
Р0037 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 2)
Р0038 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 2)
Р0042 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 3)
Р0043 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 3)
Р0044 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 3)
Р0050 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 1)
Р0051 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 1)
Р0052 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 1)
Р0056 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 2)
Р0057 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 2)
Р0058 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 2)
Р0062 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 3)
Р0063 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 3)
Р0064 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 3)
Р0065 Неправилно показание/не е регулирана спомагателната дюза за вкарване на въздух
Р0067 Високо показание във веригата на спомагателната дюза за вкарване на въздух
Р0070 Неизправност във веригата на датчика за температурата на околната среда
Р0071 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на околната среда
Р0072 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на околната среда
Р0073 Високо показание във веригата на датчика за температурата на околната среда
Р0074 Нестабилно показание във веригата на датчика за температурата на околната среда
Р0075 Неизправност във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)
Р0076 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)
Р0077 Високо показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)
Р0078 Неизправност във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)
Р0079 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)
Р0080 Високо показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)
Р0081 Неизправност във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)
Р0082 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)
Р0083 Високо показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)
Р0084 Неизправност във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)
Р0085 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)
Р0086 Високо показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)
Р0100 Неизправност във веригата на разходомера за въздух
Р0101 Неправилно показание/не е регулиран разходомера за въздух
Р0102 Ниско показание от разходомера за въздух
Р0103 Високо показание от разходомера за въздух
Р0104 Неизправност на разходомера за въздух
Р0105 Неизправност във веригата на датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0106 Неправилно показание/не е регулиран датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0107 Ниско показание от датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0108 Високо показание от датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0109 Неизправност в датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
Р0110 Неизправност във веригата на датчика за температура на въздуха на входа
Р0111 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температура на въздуха на входа
Р0112 Ниско показание от датчика за температура на въздуха на входа
Р0113 Високо показание от датчика за температура на въздуха на входа
Р0114 Неизправност на датчика за температура на въздуха на входа
Р0115 Неизправност във веригата на датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0116 Неправилно показание/не е регулиран датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0117 Ниско показание от датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0118 Високо показание от датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0119 Неизправност в датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
Р0120 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0121 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0122 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0123 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0124 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
Р0125 Твърде ниска или твърде висока температура на охлаждащата течност
Р0126 Температурата на охлаждащата течност е извън нормите
Р0128 Неизправност в термостата на охладителната система
Р0130 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
Р0131 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
Р0132 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
Р0133 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 1)
Р0134 Не работи датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
Р0135 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик1)
Р0136 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0137 Ниско напрежение във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0138 Високо напрежение във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0139 Веригата за отопление на датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 2)
Р0140 Не работи веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0141 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
Р0142 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0143 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0144 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0145 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 3)
Р0146 Не работи датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0147 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
Р0150 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0151 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0152 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0153 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 1)
Р0154 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0155 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
Р0156 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0157 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0158 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0159 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 2)
Р0160 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0161 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
Р0162 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0163 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0164 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0165 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 3)
Р0166 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0167 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
Р0170 Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 1)
Р0171 Обеднена горивна смес (банка 1)
Р0172 Обогатена горивна смес (банка 1)
Р0173 Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 2)
Р0174 Обеднена горивна смес (банка 2)
Р0175 Обогатена горивна смес (банка 2)
Р0176 Неизправност във веригата на датчика за състава на горивната смес
Р0177 Неправилно показание/не е регулиран датчика за състава на горивната смес
Р0178 Ниско показание от датчика за състава на горивната смес
Р0179 Високо показание от датчика за състава на горивната смес
Р0180 Неизправност във веригата на датчик А за температурата на горивото
Р0181 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за температурата на горивото
Р0182 Ниско показание от датчик А за температурата на горивото
Р0183 Високо показание от датчик А за температурата на горивото
Р0184 Неизправност на датчик А за температурата на горивото
Р0185 Неизправност във веригата на датчик В за температурата на горивото
Р0186 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за температурата на горивото
Р0187 Ниско показание от датчик В за температурата на горивото
Р0188 Високо показание от датчик В за температурата на горивото
Р0189 Неизправност на датчик В за температурата на горивото
Р0190 Неизправност на датчика за пределната температура на горивото
Р0191 Неправилно показание/не е регулиран датчика за пределната температура на горивото
Р0192 Ниско показание от датчика за пределната температура на горивото
Р0193 Високо показание от датчика за пределната температура на горивото
Р0194 Неизправност на датчика за пределната температура на горивото
Р0195 Неизправност на датчика за температурата на маслото
Р0196 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на маслото
Р0197 Ниско показание от датчика за температурата на маслото
Р0198 Високо показание от датчика за температурата на маслото
Р0199 Нестабилно показание от датчика за температурата на маслото
Р0200 Неизправност в инжектора
Р0201 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 1
Р0202 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 2
Р0203 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 3
Р0204 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 4
Р0205 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 5
Р0206 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 6
Р0207 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 7
Р0208 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 8
Р0209 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 9
Р0210 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 10
Р0211 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 11
Р0212 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 12
Р0213 Неизправност на 1 дюза на инжектора при пускане на двигателя
Р0214 Неизправност на 2 дюза на инжектора при пускане на двигателя
Р0215 Неизправност на стопорния клапан на двигателя
Р0216 Неизправност във веригата за регулировка на момента на запалване
Р0217 Прегряване на двигателя
Р0218 Прегряване на трансмисията
Р0219 Твърде високи обороти на двигателя
Р0220 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0221 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0222 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0223 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0224 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
Р0225 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0226 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0227 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0228 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0229 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
Р0230 Неизправност в първичната верига на горивната помпа
Р0231 Ниско показание във вторичната верига на горивната помпа
Р0232 Високо показание във вторичната верига на горивната помпа
Р0233 Неизправност във вторичната верига на горивната помпа
Р0234 Претоварване на двигателя
Р0235 Неизправност във веригата на датчик А на турбокомпресора
Р0236 Неправилно показание/не е регулиран датчик А на турбокомпресора
Р0237 Ниско показание от датчик А на турбокомпресора
Р0238 Високо показание от датчик А на турбокомпресора
Р0239 Неизправност на датчик В на турбокомпресора
Р0240 Неправилно показание/не е регулиран датчик В на турбокомпресора
Р0241 Ниско показание от датчик В на турбокомпресора
Р0242 Високо показание от датчик В на турбокомпресора
Р0243 Неизправност на соленоид А на турбокомпресора
Р0244 Неправилно показание/не е регулиран соленоид А на турбокомпресора
Р0245 Ниско показание от соленоид А на турбокомпресора
Р0246 Високо показание от соленоид А на турбокомпресора
Р0247 Неизправност на соленоид В на турбокомпресора
Р0248 Неправилно показание/не е регулиран соленоид В на турбокомпресора
Р0249 Ниско показание от соленоид В на турбокомпресора
Р0250 Високо показание от соленоид В на турбокомпресора
Р0251 Неизправност на датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0252 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0253 Ниско показание от датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0254 Високо показание от датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0255 Нестабилна работа на датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0256 Неизправност на датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0257 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0258 Ниско показание от датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0259 Високо показание от датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0260 Нестабилна работа на датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
Р0261 Ниско показание във веригата на дюзата на 1 цилиндър
Р0262 Високо показание във веригата на дюзата на 1 цилиндър
Р0263 Неправилно балансиран 1 цилиндър
P0264 Ниско показание във веригата на дюзата на 2 цилиндър
Р0265 Високо показание във веригата на дюзата на 2 цилиндър
Р0266 Неправилно балансиран 2 цилиндър
Р0267 Ниско показание във веригата на дюзата на 3 цилиндър
Р0268 Високо показание във веригата на дюзата на 3 цилиндър
Р0269 Неправилно балансиран 3 цилиндър
Р0270 Ниско показание във веригата на дюзата на 4 цилиндър
Р0271 Високо показание във веригата на дюзата на 4 цилиндър
Р0272 Неправилно балансиран 4 цилиндър
Р0273 Ниско показание във веригата на дюзата на 5 цилиндър
Р0274 Високо показание във веригата на дюзата на 5 цилиндър
Р0275 Неправилно балансиран 5 цилиндър
Р0276 Ниско показание във веригата на дюзата на 6 цилиндър
Р0277 Високо показание във веригата на дюзата на 6 цилиндър
Р0278 Неправилно балансиран 6 цилиндър
Р0279 Ниско показание във веригата на дюзата на 7 цилиндър
Р0280 Високо показание във веригата на дюзата на 7 цилиндър
Р0281 Неправилно балансиран 7 цилиндър
Р0282 Ниско показание във веригата на дюзата на 8 цилиндър
Р0283 Високо показание във веригата на дюзата на 8 цилиндър
Р0284 Неправилно балансиран 8 цилиндър
Р0285 Ниско показание във веригата на дюзата на 9 цилиндър
Р0286 Високо показание във веригата на дюзата на 9 цилиндър
Р0287 Неправилно балансиран 9 цилиндър
Р0288 Ниско показание във веригата на дюзата на 10 цилиндър
Р0289 Високо показание във веригата на дюзата на 10 цилиндър
Р0290 Неправилно балансиран 10 цилиндър
Р0291 Ниско показание във веригата на дюзата на 11 цилиндър
Р0292 Високо показание във веригата на дюзата на 11 цилиндър
Р0293 Неправилно балансиран 11 цилиндър
Р0294 Ниско показание във веригата на дюзата на 12 цилиндър
Р0295 Високо показание във веригата на дюзата на 12 цилиндър
Р0296 Неправилно балансиран 12 цилиндър
Р0298 Температурата на маслото на двигателя е над допустимата
Р0300 Нарушен е реда на запалване на цилиндрите
Р0301 Неизправност в запалването на цилиндър 1
Р0302 Неизправност в запалването на цилиндър 2
Р0303 Неизправност в запалването на цилиндър 3
Р0304 Неизправност в запалването на цилиндър 4
Р0305 Неизправност в запалването на цилиндър 5
Р0306 Неизправност в запалването на цилиндър 6
Р0307 Неизправност в запалването на цилиндър 7
Р0308 Неизправност в запалването на цилиндър 8
Р0309 Неизправност в запалването на цилиндър 9
Р0310 Неизправност в запалването на цилиндър 10
Р0311 Неизправност в запалването на цилиндър 11
Р0312 Неизправност в запалването на цилиндър 12
Р0313 Неизправност от ниско количество на подаваното гориво
Р0314 Неизправност в един от цилиндрите (не се уточнява)
Р0320 Неизправност във веригата на разпределителя на запалването
Р0321 Неправилно показание/не е регулиран датчика на разпределителя на запалването
Р0322 Няма показание от датчика на разпределителя на запалването
Р0323 Неизправност на датчика на разпределителя на запалването
Р0325 Неизправност във веригата на 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0326 Неправилно показание/не е регулиран 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0327 Ниско показание от 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0328 Високо показание от 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0329 Неизправен 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
Р0330 Неизправност във веригата на 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0331 Неправилно показание/не е регулиран 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0332 Ниско показание от 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0333 Високо показание от 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0334 Неизправен 2-ри датчик за детонация (банка 2)
Р0335 Неизправност във веригата на датчик А за положението на коляно-вия вал
Р0336 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за положението на коляновия вал
Р0337 Ниско показание от датчик А за положението на коляновия вал
Р0338 Високо показание от датчик А за положението на коляновия вал
Р0339 Неизправен датчик А за положението на коляновия вал
Р0340 Неизправност във веригата на датчика за положението на разпределителния вал
P0341 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на разпределителния вал
Р0342 Ниско показание от датчика за положението на разпределителния вал
Р0343 Високо показание от датчика за положението на разпределителния вал
Р0344 Неизправен датчик за положението на разпределителния вал
Р0350 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалването
Р0351 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване А
Р0352 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване В
Р0353 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване С
Р0354 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване D
Р0355 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване E
Р0356 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване F
Р0357 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване G
Р0358 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване H
Р0359 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване I
Р0360 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване J
Р0361 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване K
Р0362 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване L
Р0365 Неизправност във веригата на датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0366 Неправилно показание/не е регулиран датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0367 Ниско показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0368 Високо показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0369 Неизправен датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)
Р0370 Неизправност в сигнал А от таймера
Р0371 Броят на импулсите в сигнал А от таймера е над допустимите
Р0372 Броят на импулсите в сигнал А от таймера е под допустимите
Р0373 Нестабилни импулси в сигнал А от таймера
Р0374 Няма сигнал А от таймера
Р0375 Неизправност в сигнал В от таймера
Р0376 Броят на импулсите в сигнал В от таймера е над допустимите
Р0377 Броят на импулсите в сигнал В от таймера е под допустимите
Р0378 Нестабилни импулси в сигнал В от таймера
Р0379 Няма сигнал В от таймера
Р0380 Неизправност във верига А на подгряването
Р0381 Неизправност във веригата на индикатора на подгряването
Р0382 Неизправност във верига В на подгряването
Р0385 Неизправност във веригата на датчик В за положението на коляновия вал
Р0386 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за положението на коляновия вал
Р0387 Ниско показание от датчик В за положението на коляновия вал
Р0388 Високо показание от датчик В за положението на коляновия вал
Р0389 Неизправен датчик В за положението на коляновия вал
Р0390 Неизправност във веригата на датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)
Р0391 Неправилно показание/не е регулиран датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)
Р0392 Ниско показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)
Р0393 Високо показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)
Р0394 Неизправен датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)
Р0400 Потока в системата за рециркулация на изпусканите газове е извън нормите
Р0401 Твърде нисък разход в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0402 Твърде висок разход в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0403 Неизправност в системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0404 Неправилно показание/не е регулирана системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0405 Ниско показание от датчик А на системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0406 Високо показание от датчик А на системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0407 Ниско показание от датчик В на системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0408 Високо показание от датчик В на системата за рециркулация на изпусканите газове
Р0410 Неизправност във входния колектор
Р0411 Неправилно отрегулиран разход във входния колектор
Р0412 Неизправност във веригата на клапан А на входния колектор
Р0413 Прекъсната е веригата на клапан А на входния колектор
Р0414 Късо съединение във веригата на клапан А на входния колектор
Р0415 Неизправност във веригата на клапан В на входния колектор
Р0416 Прекъсната е веригата на клапан В на входния колектор
Р0417 Късо съединение във веригата на клапан В на входния колектор
Р0418 Неизправност във веригата на реле А на входния колектор
Р0419 Неизправност във веригата на реле В на входния колектор
Р0420 Твърде ниска производителност на катализатора (банка 1)
Р0421 Твърде ниска производителност на катализатора при подгряване (банка 1)
Р0422 Главната производителност на катализатора е твърде ниска (банка 1)
Р0423 Твърде ниска производителност на нагретия катализатор (банка 1)
Р0424 Твърде ниска температура на катализатора при подгряване (банка 1)
Р0426 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на катализатора (банка 1)
Р0427 Ниско показание от датчика за температурата на катализатора (банка 1)
Р0428 Високо показание от датчика за температурата на катализатора (банка 1)
Р0430 Твърде ниска производителност на катализатора (банка 2)
Р0431 Твърде ниска производителност на катализатора при подгряване (банка 2)
Р0432 Главната производителност на катализатора е твърде ниска (банка 2)
Р0433 Твърде ниска производителност на нагретия катализатор (банка 2)
Р0434 Твърде ниска температура на катализатора при подгряване (банка 2)
Р0436 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на катализатора (банка 2)
Р0437 Ниско показание от датчика за температурата на катализатора (банка 2)
Р0438 Високо показание от датчика за температурата на катализатора (банка 2)
Р0440 Неизправност в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0441 Неправилно регулиран разход в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0442 Малка утечка в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0443 Неизправност във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0444 Прекъсната е веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0445 Късо съединение във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0446 Неизправност във веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0447 Прекъсната е веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0448 Късо съединение във веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0449 Неизправност във веригата на соленоида на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0450 Неизправност на датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0451 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0452 Ниско показание от датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0453 Високо показание от датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0454 Нестабилна работа на датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0455 Голяма утечка в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
Р0460 Неизправност във веригата на датчика за нивото на горивото
Р0461 Неправилно показание/не е регулиран датчика за нивото на горивото
Р0462 Ниско показание от датчика за нивото на горивото
Р0463 Високо показание от датчика за нивото на горивото
Р0464 Неизправност на датчика за нивото на горивото
Р0465 Неизправност във веригата на датчика за продухване
Р0466 Неправилно показание/не е регулиран датчика за продухване
Р0467 Ниско показание от датчика за продухване
Р0468 Високо показание от датчика за продухване
Р0469 Неизправност на датчика за продухване
Р0470 Неизправност във веригата на датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0471 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0472 Ниско показание от датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0473 Високо показание от датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0474 Неизправност на датчика за налягане на изхвърляните газове
Р0475 Неизправност във веригата на контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0476 Неправилно показание/не е регулиран контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0477 Ниско показание от контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0478 Високо показание от контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0479 Неизправност на контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
Р0480 Неизправност във верига 1 на вентилатора
Р0481 Неизправност във верига 2 на вентилатора
Р0482 Неизправност във верига 3 на вентилатора
Р0483 Неизправност на вентилатора
Р0484 Късо съединение във веригата на вентилатора
Р0485 Неизправност във веригата за заземяване на вентилатора
Р0500 Неизправност във веригата на датчика за скоростта
Р0501 Неправилно показание/не е регулиран датчика за скоростта
Р0502 Ниско показание от датчика за скоростта
Р0503 Високо или нестабилно показание от датчика за скоростта
Р0505 Неправилно регулиран празен ход
Р0506 Оборотите на празен ход са под нормалните
Р0507 Оборотите на празен ход са над нормалните
Р0508 Ниско показание от системата за управление на празния ход
Р0509 Високо показание от системата за управление на празния ход
Р0510 Неизправност на крайния изключвател на дроселната клапа
Р0512 Неизправност във веригата за управление на стартера
Р0513 Невалиден ключ за имобилайзера
Р0515 Неизправност във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0516 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0517 Високо показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора
Р0520 Неизправност във веригата на датчика за налягането на маслото
Р0521 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягането на маслото
Р0522 Ниско показание от датчика за налягането на маслото
Р0523 Високо показание от датчика за налягането на маслото
Р0524 Налягането на маслото е много ниско
Р0530 Неизправност във веригата на датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0531 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0532 Ниско показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0533 Високо показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
Р0534 Утечка от охлаждащата течност на климатика
Р0540 Неизправност във веригата за подгряване на въздуха
Р0541 Ниско показание от веригата за подгряване на въздуха
Р0542 Високо показание от веригата за подгряване на въздуха
Р0544 Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0545 Ниско показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0546 Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
Р0547 Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпуска-ните газове (банка 2)
Р0549 Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 2)
Р0550 Неизправност от веригата на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0551 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0552 Ниско показание от датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0553 Високо показание от датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0554 Нестабилна работа на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
Р0560 Неправилно регулирано напрежение на системата
Р0561 Напрежението на системата е нестабилно
Р0562 Ниско напрежение на системата
Р0563 Високо напрежение на системата
Р0565 Неизправност на сигнала за включване на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0566 Неизправност на сигнала за изключване на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0567 Неизправност на сигнала "Продължаване на движението” на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0568 Неизправност на сигнала "Установяване на скоростта” на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0569 Неизправност на сигнала "Спиране” на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0570 Неизправност на сигнала "Ускорение” на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0571 Неизправност във веригата на превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0572 Ниско показание от превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0573 Високо показание от превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0574 Неизправност на системата за автоматично поддържане на скоростта – скоростта е твърде висока
Р0575 Неизправност на системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0576 Ниско показание от системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0577 Високо показание от системата за автоматично поддържане на скоростта
Р0600 Неизправност във връзката с бордовия компютър
Р0601 Неизправност в постоянната памет на блока за управление
Р0602 Програмна грешка на блока за управление
Р0603 Грешка в постоянната памет на блока за управление
Р0604 Грешка в оперативната памет на блока за управление
Р0605 Грешка при теста на постоянната памет на блока за управление
Р0606 Неизправност на процесора на блока за управление
Р0608 Неизправност на датчика за скоростта "A” на блока за управление
Р0609 Неизправност на датчика за скоростта "В” на блока за управление
Р0615 Неизправност във веригата на релето на стартера
Р0616 Ниско показание във веригата на релето на стартера
Р0617 Високо показание във веригата на релето на стартера
Р0620 Неизправност във веригата за управление на генератора
Р0621 Неизправност във веригата на блок "L” на генератора
Р0622 Неизправност във веригата на блок "F” на генератора
Р0623 Неизправност във веригата на лампата за контрол на генератора
Р0635 Неизправност във веригата на системата за регулиране на мощността
Р0636 Ниско показание във веригата на системата за регулиране на мощността
Р0637 Високо показание във веригата на системата за регулиране на мощността
Р0648 Неизправност във веригата на лампата на имобилайзера
Р0649 Неизправност във веригата на лампата за контрол на скоростта
Р0650 Неизправност във веригата на "Индикаторната лампа за неизправност” (MIL)
Р0654 Неправилно са регулирани оборотите на двигателя
Р0655 Неизправност във веригата на лампата за подгряване на двигателя
Р0656 Неизправност във веригата на датчика за нивото на горивото
Р0700 Неизправност в системата за управление на трансмисията
Р0701 Неправилно е регулирана системата за управление на трансмисията
Р0702 Неизправност в електрическата верига на системата за управление на трансмисията
Р0703 Неизправност във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
Р0704 Неизправност във веригата на датчика за зацепване
Р0705 Неизправност във веригата на датчика на трансмисията
Р0706 Неправилно показание/не е регулиран датчика на трансмисията
Р0707 Ниско показание във веригата на датчика на трансмисията
Р0708 Високо показание във веригата на датчика на трансмисията
Р0709 Неизправност на датчика на трансмисията
Р0710 Неизправност във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0711 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0712 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0713 Високо показание във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0714 Неизправност на датчика за температурата на трансмисионната течност
Р0715 Неизправност във веригата на датчика за оборотите на турбината
Р0716 Неправилно показание/не е регулиран датчика за оборотите на турбината
Р0717 Няма сигнал от датчика за оборотите на турбината
Р0718 Неизправност на датчика за оборотите на турбината
Р0719 Ниско показание във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
Р0720 Неизправност във веригата на датчика за честотата на въртене на вала
Р0721 Неправилно показание/не е регулиран датчика за честотата на въртене на вала
Р0722 Няма сигнал от датчика за честотата на въртене на вала
Р0723 Неизправност на датчика за честотата на въртене на вала
Р0724 Високо показание във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
Р0725 Неизправност във веригата на датчика за оборотите на двигателя
Р0726 Неправилно показание/не е регулиран датчика за оборотите на двигателя
Р0727 Няма сигнал от датчика за оборотите на двигателя
Р0728 Неизправност на датчика за оборотите на двигателя
Р0730 Неправилно регулирана скоростна кутия
Р0731 Неправилно регулирана 1 предавка
Р0732 Неправилно регулирана 2 предавка
Р0733 Неправилно регулирана 3 предавка
Р0734 Неправилно регулирана 4 предавка
Р0735 Неправилно регулирана 5 предавка
Р0736 Неправилно регулирана задна предавка
Р0740 Неизправност във веригата на съединителя
Р0741 Неправилно регулиран съединител
Р0742 Повреден съединител
Р0743 Повреда в електрическата верига на съединителя
Р0744 Нестабилна работа на веригата на съединителя
Р0745 Неизправност във веригата на соленоид А за управление на налягането
Р0746 Неправилно регулиран соленоид А за управление на налягането
Р0747 Повреда в соленоид А за управление на налягането
Р0748 Повреда в електрическата верига на соленоид А за управление на налягането
Р0749 Неизправност на соленоид А за управление на налягането
Р0750 Неизправност в превключвателя на соленоид А
Р0751 Неправилно регулиран превключвател на соленоид А
Р0752 Повреда в превключвателя на соленоид А
Р0753 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид А
Р0754 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид А
Р0755 Неизправност в превключвателя на соленоид В
Р0756 Неправилно регулиран превключвател на соленоид В
Р0757 Повреда в превключвателя на соленоид В
Р0758 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид В
Р0759 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид В
Р0760 Неизправност в превключвателя на соленоид С
Р0761 Неправилно регулиран превключвател на соленоид С
Р0762 Повреда в превключвателя на соленоид С
Р0763 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид С
Р0764 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид С
Р0765 Неизправност в превключвателя на соленоид D
Р0766 Неправилно регулиран превключвател на соленоид D
Р0767 Повреда в превключвателя на соленоид D
Р0768 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид D
Р0769 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид D
Р0770 Неизправност в превключвателя на соленоид E
Р0771 Неправилно регулиран превключвател на соленоид E
Р0772 Повреда в превключвателя на соленоид E
Р0773 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид E
Р0774 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид E
Р0775 Неизправност във веригата на соленоид В за управление на налягането
Р0776 Неправилно регулиран соленоид В за управление на налягането
Р0777 Повреда в соленоид В за управление на налягането
Р0778 Повреда в електрическата верига на соленоид В за управление на налягането
Р0779 Неизправност на соленоид В за управление на налягането
Р0780 Неизправност на превключвателя
Р0781 Неизправност при превключване от първа на втора предавка
Р0782 Неизправност при превключване от втора на трета предавка
Р0783 Неизправност при превключване от трета на четвърта предавка
Р0784 Неизправност при превключване от четвърта на пета предавка
Р0785 Неизправност на датчика на соленоида
Р0786 Неправилно показание/не е регулиран датчика на соленоида
Р0787 Ниско показание от датчика на соленоида
Р0788 Високо показание от датчика на соленоида
Р0789 Неизправност на датчика на соленоида
Р0790 Неизправност във веригата на превключвателя в режим "Normal”
Р0795 Неизправност във веригата на соленоид С за управление на налягането
Р0796 Неправилно регулиран соленоид С за управление на налягането
Р0797 Повреда в соленоид С за управление на налягането
Р0798 Повреда в електрическата верига на соленоид С за управление на налягането
Р0799 Неизправност на соленоид С за управление на налягането
Р0801 Неизправност във веригата за управление на системата "Reverse Inhibit”
Р0803 Неизправност във веригата на соленоида на превключвателя на предавките
Р0804 Неизправност във веригата на контролната лампа на превключвателя на предавките
Р0805 Неизправност във веригата на датчика за положението на съединителя
Р0806 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на съединителя
Р0807 Ниско показание във веригата на датчика за положението на съединителя
Р0808 Високо показание във веригата на датчика за положението на съединителя
Р0809 Нестабилна работа на датчика за положението на съединителя
Р0810 Неизправност на датчика за положението на съединителя