Ремонт на пиезо дюзи

РЕМОНТ НА ПИЕЗО ДЮЗИ

ремонт на пиезо дюзи

Дизел сервиз ДИЗЕЛОР извършва рециклиране и ремонт на пиезо дюзи цена , която е значително по-ниска от закупуването на нови пиезо дюзи за Вашият автомобил, с гаранция за извършеният ремонт / рециклиране 1 година.

За контрол на впръскващите клапани, новите Common rail инжектори са с бързодействащ възбудител, изработен от пиезокристал, с цел контрол на впръскващия клапан. Пиезокристалите се разширяват, когато са в електрическо поле.
Електронно контролираният пиезо - възбудител се превключва пет пъти по-бързо от соленоид.
Движенията на пиезо-пакета се предават немеханично и поради това напълно, без триене, преминават към бързо превключващата се игла на дюзата. Това удвоява скоростта на превключване на дюзата, като позволява по-точно измерване на количеството впръскано гориво и по този начин води до намаляване на вредните продукти от изгарянето.

цена за ремонт на пиезо дюза: 250.00лв - 300.00лв / брой.